Maliebaan 70


3581 CV Utrecht

Huurprijs

2.615 ,- p/m

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op. Mail ons

Object beschrijving

Hoogwaardige kantoorruimte aan de Maliebaan 70.

Object
Gelegen aan de populaire Maliebaan bieden wij een representatieve kantoorruimte aan van ca. 120 m².De beschikbare ruimte is gelegen op de tweede verdieping en is verdeeld over drie afzonderlijk afsluitbare ruimtes.

Bereikbaarheid
De locatie is met eigen vervoer uitstekend bereikbaar via de Waterlinieweg, Berenkuil en de Museumlaan. De afstand tot de A27 en A28 betreft slechts enkele minuten. Door de nabijheid van diverse bushaltes is het object ook met het openbaar zeer goed bereikbaar.

Metrage
Het metrage betreft ca. 120* m² v.v.o. gelegen op de tweede verdieping.

Indien gewenst valt het gehuurde met ca. 122 m² uit te breiden op de derde verdieping.

Het object is ingemeten conform NEN 2580. Het meetrapport is op aanvraag beschikbaar.

Huurprijs
€ 2.615,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding 
In overleg, doch spoedig.

Opleveringsniveau
Indien gewenst kan de ruimte gemeubileerd worden opgeleverd.

Servicekosten
€285,- per maand als verrekenbaar voorschot.

Huurtermijn
5 jaar, korter in overleg.

Opzegtermijn
12 maanden.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW.

Zekerheidstelling
Een doorlopende bankgarantie ter grootte van 3 (drie) maanden huur vermeerderd met BTW.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Disclaimer
Deze vrijblijvende informatie wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van onvoorwaardelijke goedkeuring door verhuurder c.q. eigenaar. Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.