Krommewetering 101


3543 AN Utrecht

Vraagprijs

€ 125.000,- kk

Huurprijs

850 ,- p/m

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op. Mail ons

Object beschrijving

Per direct beschikbaar!

Multifunctionele bedrijfsruimte gelegen op het bedrijventerrein De Wetering, nabij de A2.

De beschikbare ruimte is onderdeel van een representatief bedrijfscomplex. Deze bedrijfsunit beschikt over een kantoor- / opslagruimte op de eerste etage en bedrijfsruimte op de begane grond.

Vloeroppervlak
Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 90 m² verdeeld over de begane grond en 1e verdieping.

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat voorzien van onder andere:

- toilet;
- TL-verlichting;
- brandslanghaspel en brandblusser;
- zelfstandige elektra/gas/watermeter;
- elektrische overheaddeur;
- diverse wandcontactdozen.

Koopprijs
EUR 125.000,- k.k.

Huurprijs
Op basis van een 5 jarig contract: EUR 10.200,00 per jaar te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
EUR 70,00 per maand te vermeerderen met BTW. Dit als verrekenbaar voorschot o.b.v. nacalculatie ten behoeve van de volgende leveringen en diensten.

- 2x per jaar glazen bewassing aan de buitenzijde;
- onderhoud buitenterrein via VvE;
- verlichting van het terrein via VvE;
- keuring brandblussers.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Catharijne
Sectie: A
Nummer: 1575

Aanvaarding
Per direct.

Parkeren
Enkele parkeerplaatsen op het mandelig terrein alsmede 1 eigen parkeerplaats behorende bij de bedrijfsruimte.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW.

Betalingen
Huur per maand vooruit.

Zekerheidsstelling
Direct opeisbare bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur.

Ondermaat / overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

BTW-Heffing
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CP) reeks CPI- Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Deze vrijblijvende informatie wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van onvoorwaardelijke goedkeuring door verhuurder c.q. eigenaar. Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.