Janskerkhof 20


3512 BM Utrecht

Huurprijs

65.000 ,- p/j

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op. Mail ons

Object beschrijving

Op een zeer markante locatie gelegen in het historische centrum van Utrecht komt dit karakteristieke kantoorpand met eigen buitenruimte beschikbaar.

Locatie
Dit zelfstandige monumentale kantoorpand is gelegen op een unieke locatie aan het Janskerkhof in het hart van Utrecht.
In de nabije omgeving bevinden zich een groot scala aan restaurants, cafés en winkels.

Door de centrale ligging is het object zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het Centraal Station van Utrecht is binnen 10 minuten loopafstand gelegen.

Metrage
Het metrage betreft:
Bruto vloeroppervlakte: 379,70 m² b.v.o.
Verhuurbaar vloeroppervlakte: 281,26 m² v.v.o.

Het object is ingemeten conform NEN 2580. Het meetrapport is op aanvraag beschikbaar.

Bestemming
De bestemming van het perceel is ‘Gemengd-3’. Dit houdt in dat u het pand mag gebruiken voor o.a. maatschappelijke voorzieningen en zakelijke dienstverlening.

Huurprijs
€ 65.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding 
In overleg, doch spoedig.

Monumentale status
Het object staat geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Rijksmonument onder monumentnummer: 36165.

Servicekosten
De servicekosten dienen nog te worden vastgesteld waarbij o.a. het pakket aan leveringen en diensten dient te worden bepaald.

Huurtermijn
5 jaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW.

Zekerheidstelling
Een doorlopende bankgarantie ter grootte van 3 (drie) maanden huur vermeerderd met BTW.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Disclaimer
Deze vrijblijvende informatie wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van onvoorwaardelijke goedkeuring door verhuurder c.q. eigenaar. Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.