Korte Nieuwstraat 6


3512 NM Utrecht

Huurprijs

1.300 ,- p/m

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op. Mail ons

Object beschrijving

Algemeen
Het betreft een representatieve zelfstandige kantoorruimte gelegen in het centrum van Utrecht. De Korte Nieuwstraat kenmerkt zich enerzijds door haar relatief rustige karakter en anderzijds door de perfecte ligging nabij de levendigheid van de stad. De straat vormt tevens een belangrijke toegangsweg naar het levendige Domplein en 't Wed.

Bereikbaarheid
De locatie is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. De bushalte is op loopafstand gelegen. De reistijd per stadsbus vanaf Utrecht CS bedraagt slechts 5 minuten.

Metrage
Het metrage betreft ca. 55 m² gelegen op de begane grond.

Huurprijs
€ 1.300,- per maand excl. BTW.

Servicekosten
€ 150,- per maand excl. BTW voor o.a. g/w/e/ en internet.

Huurbetaling
Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.

BTW-Heffing
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Huurprijswijziging
De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CP) reeks CPI- Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Bestemming
De bestemming betreft: gemengd – 4, welke o.a. bestemd zijn voor:
- zakelijke dienstverlening.

Opleveringsniveau
De kantoorruimte wordt in de huidige staat opgeleverd met het thans aanwezige inbouwpakket.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst conform standaardmodel ROZ kantoorruimte.

Huurtermijn
5 jaar met verlengingsperioden van telkens 5 jaar. (korter bespreekbaar)

Opzegtermijn
1 jaar voorafgaand aan de expiratiedatum.

Zekerheidsstelling
Waarborgsom of bankgarantie ten bedrage van drie maanden huurverplichting en BTW.

Aanvaarding
In overleg doch mogelijk op korte termijn.

Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van onvoorwaardelijke goedkeuring door verhuurder c.q. eigenaar. Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.