Biltstraat 57


3572 AG Utrecht

Huurprijs

17.400 ,- p/j

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op. Mail ons

Object beschrijving

Algemeen
Het betreft een representatieve winkelruimte gelegen aan de oostzijde van Utrecht. De Biltstraat is een levendige straat met een grote diversiteit aan winkels en bedrijven. De straat vormt tevens een belangrijke toegangsweg naar het centrum. In de straat zijn onder andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo, Stach, Visgilde, Bagels & Beans, De Keuken van Thijs en Bakkerij Neplenbroek.

Locatie
De Biltstraat is een bekende verbindingsweg tussen de ringweg en het stadscentrum. Er is een grote stroom van bewoners, en winkelende passanten. Gebruikers van de wijk zijn een mix van kantoren, winkeliers en bewoners.

Metrage
De casco winkelruimte betreft ca. 65m².

Front
Circa 5,2 meter.

Huurprijs
EUR 17.400,- per jaar te vermeerderen met BTW.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer:
De Biltstraat is gelegen aan de rand van het centrum in Utrecht Oost en is gemakkelijk bereikbaar via de Waterlinieweg en de Berenkuil. Hierdoor zijn rijkswegen A27 en A28 op enkele autominuten bereikbaar.

Openbaar vervoer:
Locatie is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. De bushalte is op loopafstand gelegen. De reistijd per stadsbus vanaf Utrecht CS bedraagt slechts 6 minuten.

Huurbetaling
Huur, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit.

BTW-Heffing
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
Huurder is zelf contractant bij leveranciers van nutsdiensten.

Huurprijswijziging
De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CP) reeks CPI- Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Huurtermijn
Nader overeen te komen.

Opzegtermijn
12 maanden voorafgaand aan de expiratiedatum.

Zekerheidsstelling
ROZ-model bankgarantie ten bedrage van drie maanden huurverplichting inclusief servicekosten en BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 7:290 BW.

Voorzieningen
Het object is voorzien van onder andere:
- Stadsverwarming;
- Netwerkbekabeling ;

Aanvaarding
Op korte termijn mogelijk.

Bijzonderheden
Deze vrijblijvende informatie wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van onvoorwaardelijke goedkeuring door verhuurder c.q. eigenaar. Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie
Alberts & Muus Bedrijfshuisvesting B.V.
Nachtegaalstraat 1a
3581 AA Utrecht
030-238 18 18
info@albertsmuus.nl